O prírode

Malý Dunaj je nížinná rieka s dľžkou 128 km. Od hlavného toku Dunaja sa oddeľuje za stavidlami v Bratislave. Pri Kolárove sa vlieva do Váhu a spolu s ním pri Komárne do Dunaja. Okolo Malého Dunaja tvoria poväčšine lúky a polia, ktoré su však od samotného toku oddelené niekoľko desiatok metrov širokým pásom lužného lesa.

V Malom Dunaji a v jeho bezprostrednom okolí žije viacero zaujímavých a vzácnych živočíchov a rastie mnoho druhov rastlín a húb. Najčastejšie vyskytujúca ryba je kapor obyčajný, mrena obyčajná, z dravcov sumec a šťuka. Na Malom Dunaji sa zachovali 4 historické vodné mlyny. Kolové mlyny v Jahodnej, v Tomášikove a v Kolárove plávajúci mlyn.